Produkty WorldCard Mac WorldCard Office WorldCard Color WorldCard Ultra KONTAKT
Casio FX-350ES-plus
Casio FX-82ES-plus
Casio FX-86DE-plus
Casio FX-570ES-plus
Casio FX-9860G II
Casio FX-9860G II SD
Lista produktów
Sklep On-line
 FX-991ES plus

  casio Ilość funkcji: 417
podwójne zasilanie
system S-V.P.A.M.
naturalny zapis
całki
logarytmy
liczby zespolone
pdf

Możliwości obliczeniowe

 • Całki oznaczone i wartość pochodnej w punkcie
 • Operacje na macierzach (3 x 3)
 • Liczby zespolone
 • Zaawansowana statystyka i regresja (rozkład normalny!)
 • Binarny, ósemkowy i szesnastkowy system liczbowy
 • Operacja na wektorach
 • Rozwiązywanie równań i układów równań
 • Rozwiązywanie wzoru (funkcja SOLVE)
 • 40 stałych naukowych
 • Możliwość konwersji 20 jednostek
 • Pamięć obliczeń
 • Obliczanie wartości wyrażeń
 • Suma wyrazów ciągu
 • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne
 • Logarytm dziesiętny, naturalny i o dowolnej podstawie
 • Wartość bezwzględna
 • Tabela funkcji
 • Kombinacje i permutacje
 • Ułamki zwykłe
 • Konwersja współrzędnych biegunowych i prostokątnych
 • Konwersja jednostek kąta (DEG, RAD, GRA)
 • Notacja inżynierska
 • Regulacja kontrastu wyświetlacza
 • 9 komórek pamięci
 


pdf
Produkty | WorldCard Mac | WorldCard Office | WorldCard Color | WorldCard Ultra | KONTAKT

All Rights Reserved...